Informatyka w e-commerce i jej zastosowanie współcześnieE-commerce, czyli handel elektroniczny, to branża,która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Według raportu firmyStatista, w 2023 roku wartość globalnego rynku e-commerce wyniesie 4,9 bilionadolarów. W Polsce, w 2022 roku, wartość rynku e-commerce wyniosła 122,5miliarda złotych, a prognozuje się, że do 2025 roku wzrośnie do 180 miliardówzłotych.

Rozwój e-commerce jest napędzany przez wieleczynników, takich jak:

 • wzrost dostępności internetu
 • rozwój urządzeń mobilnych
 • zmiana zachowań konsumenckich

Wraz z rozwojem branży e-commerce, rośnie równieżznaczenie informatyki. Informatyka jest niezbędna do tworzenia i funkcjonowaniasklepów internetowych, a także do prowadzenia marketingu e-commerce.

Ważne role informatyki w e-commerce

Informatyka odgrywa kluczową rolę w e-commerce wnastępujących obszarach:

 • Budowa i rozwój sklepów internetowych
 • Obsługa klientów
 • Marketing e-commerce

Budowa i rozwój sklepów internetowych

Informatyka jest niezbędna do stworzenia i rozwojusklepu internetowego. Programiści wykorzystują języki programowania, takie jakPHP, Java czy Python, do tworzenia sklepów internetowych. Systemy zarządzaniatreścią (CMS), takie jak WordPress czy Magento, ułatwiają tworzenie izarządzanie sklepami internetowymi.

W ramach budowy i rozwoju sklepów internetowychinformatyka wykorzystywana jest do następujących zadań:

 • Projektowanie i tworzenie struktury sklepuinternetowego
 • Tworzenie i zarządzanie bazą danychproduktów i klientów
 • Dodawanie i zarządzanie treścią, takimi jakopisy produktów, zdjęcia czy artykuły blogowe
 • Wdrożenie i integracja systemów płatności idostaw
 • Zapewnienie bezpieczeństwa sklepuinternetowego

Projektowanie i tworzenie struktury sklepuinternetowego

Informatyka wykorzystywana jest do projektowania itworzenia struktury sklepu internetowego. Ważne jest, aby sklep internetowy byłłatwy w obsłudze i przejrzysty dla klientów. Informatyka pozwala na tworzenieintuicyjnego interfejsu użytkownika, który ułatwia klientom poruszanie się posklepie i znajdowanie produktów.

Tworzenie i zarządzanie bazą danych produktów iklientów

Informatyka jest niezbędna do tworzenia i zarządzaniabazą danych produktów i klientów. Baza danych produktów zawiera informacje oproduktach, takich jak nazwa, opis, cena, zdjęcie czy dostępność. Baza danychklientów zawiera informacje o klientach, takich jak imię, nazwisko, adres,numer telefonu czy adres e-mail.

Dodawanie i zarządzanie treścią

Informatyka wykorzystywana jest do dodawania izarządzania treścią w sklepie internetowym. Treść sklepu internetowego obejmujeopisy produktów, zdjęcia, artykuły blogowe czy inne informacje. Informatykapozwala na łatwe dodawanie, edytowanie i usuwanie treści.

Wdrożenie i integracja systemów płatności i dostaw

Informatyka jest niezbędna do wdrożenia i integracjisystemów płatności i dostaw. Systemy płatności pozwalają klientom nadokonywanie płatności za zakupy. Systemy dostaw pozwalają na dostarczanieproduktów do klientów.

Zapewnienie bezpieczeństwa sklepu internetowego

Informatyka jest niezbędna do zapewnieniabezpieczeństwa sklepu internetowego. Bezpieczeństwo sklepu internetowego jestważne, aby chronić dane klientów i zapobiegać oszustwom. Informatyka pozwala nastosowanie zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie danych, uwierzytelnianiewieloskładnikowe czy ochrona przed złośliwym oprogramowaniem.

Obsługa klientów

Informatyka jest również wykorzystywana do obsługiklientów w sklepach internetowych. Systemy CRM (Customer RelationshipManagement) pomagają w zarządzaniu relacjami z klientami, a systemy obsługiklienta (call center) umożliwiają obsługę klientów za pośrednictwem telefonu,e-maila czy czatu.

W ramach obsługi klientów informatyka wykorzystywanajest do następujących zadań:

 • Obsługa zamówień i zwrotów
 • Rozwiązywanie problemów technicznych
 • Odpowiadanie na pytania i zapytania klientów
 • Personalizacja oferty sklepu internetowego

Obsługa zamówień i zwrotów

Informatyka wykorzystywana jest do obsługi zamówień izwrotów. Informatyka pozwala na automatyzację procesów związanych z obsługązamówień i zwrotów, co zwiększa ich szybkość, dokładność i efektywność.

Rozwiązywanie problemów technicznych

Informatyka wykorzystywana jest do rozwiązywaniaproblemów technicznych, które mogą napotkać klienci. Informatyka pozwala naszybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów technicznych, co przyczynia się dozadowolenia klientów.

Odpowiadanie na pytania i zapytania klientów

Informatyka wykorzystywana jest do odpowiadania napytania i zapytania klientów. Informatyka pozwala na szybkie i łatwe udzielanieodpowiedzi na pytania klientów, co przyczynia się do ich zadowolenia.

Personalizacja oferty sklepu internetowego

Informatyka wykorzystywana jest do personalizacjioferty sklepu internetowego. Informatyka pozwala na prezentowanie klientomproduktów, które są dla nich najbardziej interesujące, co zwiększaprawdopodobieństwo dokonania zakupu.

Dodatkowe informacje

Oprócz wymienionych powyżej zadań, informatykawykorzystywana jest również do innych aspektów obsługi klientów, takich jak:

 • Analiza danych - informatyka pozwala naanalizę danych dotyczących klientów, co pozwala na lepsze zrozumienie ichpotrzeb i oczekiwań.
 • Marketing - informatyka wykorzystywanajest do prowadzenia kampanii marketingowych, które mają na celu dotarciedo nowych klientów i zachęcenie ich do zakupów.

Informatyka odgrywa kluczową rolę w obsłudze klientóww e-commerce. Informatyka pozwala na usprawnienie procesów obsługi klientów,zwiększenie ich efektywności i zadowolenia.